หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาษาอังกฤษทั่วไป

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษค้อนข้างน้อย และมุ่งจะพัฒนาให้ดีขึ้น คุณจะสามารถใช้ และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ง่ายๆ เน้นการฝึกพูด และสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้วิธีการฝึกพูดแนะนำตัว การสอบถามเส้นทาง การสั่งอาหาร เป็นต้น

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น สำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำงาน หรือเพื่อติดต่อพัฒนาธุรกิจกับชาวต่างประเทศ เรียนรู้คำศัพท์ในเชิงธุรกิจ บทสนทนา และรูปประโยคที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษทางกฏหมาย

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เหมาะสำหรับบุคคลที่จะต้องเตรียมตัวสอบผู้พิพากษา หรือ อัยการ เรียนรู้คำศัพท์ และการเขียน เพื่อที่จะทำข้อสอบในข้อภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม